فیلم زنده سوزاندن خلبان اردنی به دست داعش

گروه تروریستی داعش فیلمی دراینترنت منتشر کرده که درآن معاذ الکساسبه خلبان اردنی گروگان گرفته شده در درون قفسی آهنی،زنده زنده سوزانده می شود.انتشاراین ویدئو موجی ازخشم واعتراض رادر اردن برانگیخته است.

منتشر شده توسط مهدی در 7 سال پیش
جهت ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری شده یا عضو شوید.

بارکد مقابل را با استفاده از نرم افزار های QR Scanner اسکن کنید.

دانلــــود!